ระบบบันทึกเวลามาโรงเรียนอัจฉริยะ Network Version

เป็นระบบที่สามารถบันทึกเวลามาโรงเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากร ผ่านเครื่องสแกนใบหน้า (Face Detection) และแสดงสถิติการมาโรงเรียนในรูปแบบกราฟได้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ สามารถคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรที่มาสายหรือไม่มาลงเวลาได้ สามารถสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือน สามารถพิมพ์รายงานได้

  • แสดงสารสนเทศของระบบบันทึกเวลามาโรงเรียนอัจฉริยะ ในรูปแบบของกราฟและมิเตอร์ได้
  • รองรับการบันทึกใบหน้าได้มากกว่า 1,000 ใบหน้า
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานจากตัวโปรแกรมได้
  • รองรับการทำงานร่วมกับบัตรนักเรียน
  • เครื่องสแกนใบหน้า หน้าจอสี พร้อมระบบสัมผัส
  • มี Infrared สามารถจับภาพได้ในที่มืด